Сертификати

Сертификати на нашите производи
Повеќето од нашите системи за броење луѓе, системите за ознаки ESL, системите EAS и други малопродажни производи имаат поминато строги сертификати од познати меѓународни организации како што е SGS.